Badania User Experience

Potrzebujesz wsparcia ze strony firmy, która zajmuje się badaniami UX? Jesteś pod właściwym adresem! Zapewniamy testy użyteczności, które pozwolą poznać zachowanie prawdziwych użytkowników. Jest to najlepszy sposób, aby Twój produkt cyfrowy spotkał się z realnymi oczekiwaniami odbiorców.

Agencja UX research z Warszawy? Artegence

Artegence jest polską agencją UX. Niemniej dostarczamy nasze produkty i usługi firmom z całego świata. Nasza firma może pochwalić się ponad 25 latami doświadczenia na rynku produktów cyfrowych. Przez lata agencja Artegence zdobyła około setki nagród branżowych w najbardziej istotnych i prestiżowych konkursach. Naszych kompetencji dowodzi raport przygotowany przez portal The Manifest – „Top 100 User Experience (UX) agencies in Poland”. Wedle tego zestawienia Artegence należy do pierwszej dwudziestki najlepszych firm UX w Polsce. Nasz zespół liczy ponad trzydziestu specjalistów UX oraz UI, doświadczonych zarówno w projektowaniu tradycyjnych stron internetowych, jak i aplikacji mobilnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom nie tylko testy UX i UI, ale także gotowe strategie badań wrażeń użytkowników. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest rzetelne testowanie aplikacji mobilnych i innych produktów cyfrowych. Dlatego zawsze w naszych procesach projektowania przewidujemy badania jakościowe lub ilościowe UX.

Usability testing – Czemu Twoja strona i aplikacja mobilna tego potrzebują?

Głęboko wierzymy w spostrzeżenie Henry’ego Forda: „Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej”. Naszym celem, jako agencji zajmującej się badaniami UX, jest zapewnienie najlepszych doświadczeń użytkownikom, którzy korzystają z produktów naszych klientów. Jest to możliwe dzięki zrozumieniu ich potrzeb, wgłębieniu się w specyfikę platformy oraz analizie ich zachowania. Przeprowadzenie badań UX wyraźnie zmniejsza ryzyko, jakie wynika z wprowadzenia nowych rozwiązań w produkcie cyfrowym. Jest ponadto najprostszym sposobem na wyeliminowanie wszystkich błędnych założeń oraz sprawienie, aby projektowany produkt spotkał się z oczekiwaniami jego klientów. Każdy członek zespołu UX Research musi posiadać zatem unikalną kombinację umiejętności oraz doświadczenia na takich polach jak: psychologia, socjologia, UX/UI design oraz analityka danych. Dzięki różnym rodzajom badań UX możemy potwierdzić hipotezy, które będą miały kluczowe znaczenie przy podejmowaniu kolejnych decyzji projektowych. Identyfikujemy problemy, eliminujemy błędy, minimalizujemy ryzyko i maksymalizujemy zyski. Dzieje się tak dlatego, ponieważ opieramy nasze decyzje na danych, a nie na intuicji.

Obsługa User Experience Research z agencją Artegence

W ramach usługi UX Design oferujemy strategię badań UX, a także badania UX dla stron internetowych oraz dla aplikacji mobilnych. Wykonujemy je na etapie analizy i projektowania, a następnie optymalizacji przygotowanego produktu. Zarówno wstępne badania potrzeb użytkowników, jak i testy przygotowanych już makiet pomogą nam dostarczyć świetnie zaprojektowany produkt. Z naszej oferty skorzystać można na zasadzie pełnego pakietu obsługi, ale także zamówić można pojedyncze badań zdefiniowane przez klienta. Nie martw się, jeżeli nie wiesz, które z tych rozwiązań wybrać. Nasi specjaliści chętnie pomogą Ci wybrać usługę w pełni dostosowaną do potrzeb Twojego projektu. Dla pełnej analizy UX produktów cyfrowych rekomendujemy zazwyczaj kombinacje badań jakościowych oraz ilościowych.

Prowadzimy zróżnicowane badania jakościowe i ilościowe:

Badania jakościowe mają na celu odpowiedzieć na pytania „W jaki sposób?” i „Dlaczego?” oraz zidentyfikować możliwe problemy z użytecznością. W zależności od specyfiki projektu oferujemy takie badania jakościowe jak: testy interfejsu, indywidualne badania pogłębione, badania projekcyjne, czy sortowanie kart.


Badania ilościowe mają na celu odpowiedzieć na pytanie „Ile?” lub „Jak często?”. Zwykle przeprowadzane są one na większych próbach, na przykład na bazie ponad 100 osób. Testy wykonywane są zdalnie, bez udziału moderatora badania. W ten sposób poznajemy opinie i częstotliwość niektórych zachowań użytkowników.

Rodzaje badań UX i ich zastosowanie:

  • Identyfikacja potrzeb użytkowników – Wykonuje się je w celu zrozumienie, czego tak naprawdę potrzebują użytkownicy w nowym produkcie. Pozwalają zgromadzić spostrzeżenia na tematy projektowanego środowiska i interakcji z nim oraz zaprojektować ścieżki użytkowania produktu. Elementem tego rodzaju badań jest także stworzenie zestawienia możliwych konkurentów oraz inspiracji, z których warto korzystać podczas projektowania.
  • Badania użyteczności z użytkownikami – W celu sprawdzenia, jak użytkownicy rozumieją istniejący produkt (aplikację, stronę internetową lub prototyp) i co o nim myślą. Badania pozwalają także na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy.
  • Warsztaty z zespołem klienta – Celem takich warsztatów jest poprawne zdefiniowania istniejącego produktu (jeśli taki istnieje) i określenia, jak powinien wyglądać nowy produkt. Efektem tego rodzaju badań jest zdefiniowanie kluczowych założeń, wokół których chcemy zaprojektować nowy produkt.
  • Benchmarking – Jest to analiza inspiracji od strony rynku, w jakim będzie funkcjonował produkt Klienta. Taka analiza ma na celu zebranie interesujących rozwiązań, które mogą posłużyć za inspiracje podczas procesu projektowania produktu. Benchmarking pozwala na poszerzenie perspektyw oraz znalezienie rozwiązań, które sprawdziły się już na rynku.
  • Audyt UX – Audyty UX wykonuje się w celu zbadania istniejącego już produktu oraz jego kluczowych elementów. Tak, aby zidentyfikować problemy, z jakimi zmagają się jego użytkownicy.
  • Analiza ,,Voice of customer” – Zadaniem tego rodzaju badania jest zrozumienie oczekiwań użytkowników istniejących już stron internetowych. Wykorzystuje się w tym celu zebrane dane o ruch na stronie.

Na czym dokładnie polegają badania UX?

Badania użyteczności i a analiza potrzeb klienta

Tego typu podania opierają się zazwyczaj o codzienne moderowane wywiady z pięcioma respondentami. Sesje z badanym trwają zwykle około 60 minut. Są one prowadzone na podstawie przyjętego scenariusza i moderowane przez specjalistę ds. badań UX, który łączy kompetencje psychologa i projektanta. Istnieje również możliwość przeprowadzenia testów jakościowych na większej grupie bez udziału moderatora. Należy pamiętać, że w takim wypadku wnioski z badań nie podlegają analizie statystycznej.


Przedmiotem analizy są projekty stron internetowych i aplikacji, a także klikalne prototypy. W celu szybkiej weryfikacji pomysłów i zmian, moderowane badania mogą być prowadzone na prototypach lub nawet na rysunkowych makietach.


Badania użyteczności najczęściej dotyczą funkcjonalności i wyglądu produktu cyfrowego (nie tylko strony internetowej czy aplikacji). Mogą one także sprawdzić dotychczasowe przyzwyczajenia użytkowników. Podczas tych moderowanych testów UX analizujemy reakcje osób, które będą korzystać z produktu końcowego. Tak, aby poznać ich potrzeby i doświadczenia oraz zaobserwować, jak wchodzą w interakcję z interfejsem. Warto pamiętać, że nawet badania przeprowadzone na próbie ośmiu użytkowników, mogą znacznie poprawić projektowany produkt.


Wywiady przeprowadzamy zarówno online, jak i w naszym specjalistycznym laboratorium UX z lustrem weneckim. Zapewniamy możliwość tłumaczenia wywiadu w czasie rzeczywistym oraz streamingu wideo dla naszych klientów bez żadnych ograniczeń geograficznych.

Badania za pomocą UX Studio

Kiedy projektujemy nowy produkt cyfrowy, proponujemy zazwyczaj naszym klientom skorzystanie z metodologii agilowej „UX Studio”. Jest to rozwiązanie, w ramach którego zdalne wywiady z respondentami są powtarzane cyklicznie, dwa razy w miesiącu. Każda taka iteracja testów dostarcza nowych obserwacji i wniosków na temat kolejnych części projektu. W ten sposób badania UX pomagają na bieżąco w procesie projektowania.

Warsztaty z klientem i grupy fokusowe

Nasze warsztaty zazwyczaj prowadzimy online za pośrednictwem dedykowanego narzędzia, na przykład „Miro”. Obywają się one na podstawie opracowanego scenariusza. Poprzedza go ankieta online, która pozwoli zrozumieć potrzeby Klienta dla aktualnie optymalizowanego produktu. Należą do nich: profil wymarzonego użytkownika, cele biznesowe projektu, inspiracje, najbliższa konkurencja oraz najważniejsza ścieżka konwersji.

Benchmarking

Efektem przeprowadzonej analizy jest prezentacja, w której omówione są przykłady poszczególnych konkurencyjnych stron lub aplikacji. W benchmarkingu skupiamy się na zrozumieniu istoty problemów i wyzwań typowych dla danej branży. Wszystko to ma na celu poprawę produktu naszego klienta w takich aspektach jak nawigacja, strona główna, czy ścieżka konwersji.

Audyty UX (w tym także analiza „Customer Journey”)

Audyt ekspercki UX takich produktów jak strona desktopowa, czy aplikacja mobilna przygotowany jest z perspektywy jej użytkownika. Do jego wykonania wykorzystujemy metodologie „Cognitive Walkthrough” oraz heurystyki Nielsena. Opierają się one na analizie ścieżek użytkowników. Audyt UX pomaga zdefiniować problematyczne obszary, które wymagają poprawy oraz najistotniejsze funkcje analizowanego produktu cyfrowego.

Analiza „Voice of customer”

Ten rodzaj badania UX zbiera informacje zwrotne od użytkowników strony. Jest to możliwe między innymi dzięki podsyłaniu im ankiet. Składają się one zazwyczaj z od trzech do pięciu pytań. Ankiety mogą być zamknięte, otwarte, albo półotwarte. Prezentowane są użytkownikom przez okres od 5 do 15 dni. Do przeprowadzenia analizy „Voice of customer” korzystamy z takich narzędzi jak Hotjar, Typeform, Usabilla itp.

Co ostatecznie otrzymasz, jeżeli zlecisz nam badania UX?

Po każdym badaniu UX przygotowujemy raport, w którym omawiamy wyniki badań i prezentujemy wnioski z przeprowadzonych analiz. Częścią raportu są także nasze rekomendacje dla produktu. Omawiamy w nich, jak można poprawić obecne rozwiązania, aby spełniały zarówno oczekiwania użytkowników, jak i wytyczone cele biznesowe. Jeżeli usługa projektowania UX/UI jest częścią naszej oferty, nasze rekomendacje bezpośrednio wcielamy w życie. Tworzymy intuicyjne i użyteczne produkty, które zaspokoją potrzeby i oczekiwania Klienta oraz użytkowników końcowych.

UX Research krok po kroku

Przykładowy harmonogram wywiadów jakościowych

Briefing

Spotkanie z naszym Klientem

Przygotowanie badań

Zdefiniowanie problemów badawczych, określenie kryteriów badanej grupy, rekrutacja respondentów, przygotowanie scenariusza badań oraz mock-upu i prototypu produktu

Prowadzenie badań

Każdy uczestnik badania podpisuje zgodę i NDA, następnie przeprowadzamy wywiad i zbieramy nasze obserwacje.

Analiza wyników

Przegotowanie raportu z badań i prezentacja wyników.

Nasze narzędzia do badań UX

Agencja Artegence posiada specjalistyczne Studio Badań UX. Możemy w nim skorzystać z:

Komputerów i urządzeń mobilnych

Nasz sprzęt posiada profesjonalne oprogramowanie do nagrywania i transmisji sesji, m.in. Morae Recorder, Zoom i Lookback

Specjalistycznych kamer i mikrofonów

Służą nam do nagrań wywiadów, które są w stanie zarejestrować najmniejsze szczegóły. Takie jak mimika respondentów, czy sposób, w jaki poruszają oni palcami.

Kliklanych prototypów

Wykorzystujemy do tego takie programy jak Axure, Sketch, AnimaApp i inne.

Laboratorium UX

Wyposażone w lustro weneckie, które pozwala naszym klientów obserwować na żywo badania*

*Ze względu na pandemię Covid-19 aktualnie przeprowadzamy badania UX zdalnie. W tym artykule możesz zobaczyć nasze laboratorium i przeczytać o tym, jak przeprowadzamy zdalne testy UX.

Z naszych usług skorzystały takie firmy jak:

BNP Paribas, Agora, Janssen, Wienerberger, Volkswagen, Seat and mBank.
UX research case study

Zaprojektowaliśmy nowy portal pisma "Wysokie Obcasy" i testowaliśmy jego użyteczność

Zobacz case study

Zawsze gotowi na nowe wyzwanie

Jeżeli potrzebujesz badań UX, zostaw to nam! Skorzystaj z naszego formularza i zamów darmową konsultację od naszych specjalistów.

Zróbmy razem świetny projekt

Wyceń projekt
Nasza strona korzysta z plików cookie. Możesz zmienić zasady ich używania lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie.